Bemanning & Omstart

Du kan vara med!

Som VD, företagare, platschef eller i annan roll med personalansvar kan du bli en del i storyn.

Före ett lågt pris per timme kan du hyra in personal från oss. Det handlar oftast om personal som har någon form av funktionsvariation eller funktionshinder. Hela planen för att göra rätt anpassningar för den eller de personer du hyr in, den sköter vi på EC Life åt dig och det är också EC Life som är den formella arbetsgivaren för individen.

Kontakta Emma så berättar hon mer!
emma@eclife.se, 070 – 005 01 55

Du hyr in efter behov! Vi sköter resten!

Uthyrning av personal

Är du i behov av personal – kontakta oss!

Från rekrytering med annonsering och intervjuer fram till en presentation av kandidater för dig – vi hittar rätt personal.

Du slipper lägga tid på annonser och intervjuer. Oftast kan vi sedan inleda med en kortare praktik, den betalar du ingenting för. Därefter gör vi en gemensam utvärdering oftast även med Arbetsförmedlingen involveras, och du får ta ställning till en anställning.

Praktiksamordning

Vi lägger pusslet!

Har du någon elev/arbetssökande som saknar yrkeserfarenhet där det kan underlätta med någon form av praktikplats? Kanske har du någon som ska ut på praktik i samband med utbildning?

Vi löser praktiksamordningen åt er som också är en av våra tjänster! Praktik är en utmärkt möjlighet för den som är arbetslös eller studerar att komma närmare arbetsmarknaden och få nya erfarenheter och perspektiv.

Utbildning

Ibland vill man byta riktning!

Vi erbjuder arbetsmarknads certifierad SRY-utbildning. Givetvis sköter vi medföljande praktiksamordning och pusslar ihop elev och arbetsplats på bästa sätt!

En utbildning hos oss innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Efter utbildningen hos oss erhåller eleven ett yrkesbevis.

 

Vi hjälper dig att hitta rätt personal till ditt företag! 

För oss handlar detta affärsområde om människans rätt att få delta i samhället där vi ska vara en viktig aktör. Vi vill lägga fullt fokus på varje individs funktion. Med rätt verktyg och stöd kan alla bli en stor resurs för arbetsplatsen, samtidigt som individen själv kan känna sig funktionsduglig och viktig. Man kan se det lite som att man lägger ett pussel, alla passar vi någonstans och den platsen vill vi hjälpa individerna att hitta – det gäller bara att hitta rätt plats och rätt anpassningar.

 

 

Vi ser människans styrkor och funktioner!

Om oss på EC Life

EC Life´s affärsområden är lokalvård för både privat – och företagsmarknaden och vi bemannar också för andra servicetjänster samt industriell produktion. Därför är också naturliga delar av vår verksamhet inom bemanning och omställning också praktiksamordning och utbildning.

EC Life som bemannings- och omställningsföretag sköter allt det praktiska. Arbetstagaren är anställd hos oss men yrkesverksam hos er. Vi får ekonomiskt bidrag för arbetstagarens lön och ni får därmed en lägre personalkostnad. Vi vill oftast att processen startar med en praktik för att ha möjlighet att skapa ett lyckat samarbete.

 

Kontakta Emma för mer information

Välkommen!

Emma Svensson

Arbetsledare

emma@eclife.se
070 – 005 01 55