Miljö och kvalitet

 • Vårt arbete ska utföras på ett för miljön hållbart sätt.
 • Kvalitet är oerhört viktigt för oss!

 

Kvalitet

Kvalitet är viktigt för oss!

Alla våra arbetsledare och många av våra lokalvårdare är SRY-utbildade. All vår personal utbildas kontinuerligt och då vi själva arrangerar städutbildning kan vi snabbt kompetensutveckla vår personal när behov uppstår.

För att säkerställa att vi håller hög kvalité arbetar vi hos många kunder med INSTA 800. INSTA 800 är en nordisk standard som används för mätning och utvärdering av städkvalitet framtagen i samarbete mellan köpare, branschorganisationer och fackliga organisationer.

Miljö

Vårt arbete ska utföras på ett för miljön hållbart sätt. Vi ser ständigt över våra rutiner och arbetar med förbättring. I det arbetet ingår följande:

 • att löpande se över arbetsrutiner och utförande
 • att aktivt välja miljövänlig transport till uppdrag. Vi förordar om möjligt kollektivtrafik.
 • att använda rengöringsmedel som är miljövänliga
 • att återanvända städredskap och utrustning i möjligaste mån
 • att minska förbrukning av kontorsmaterial och papper
 • att källsortera allt avfall
 • att använda återvinningsbara material
 • att utbilda personal i miljöfrågor som rör verksamheten
 • att erbjuda anställda branschutbildningar (SRY/PRYL)
 • att alltid följa kommunens regler och anvisningar för avfallshantering

Beställ direkt eller ring

010 – 209 70 08

så berättar vi mer. Du når oss alla vardagar kl 7-12 och 13-16. Välkommen!

Beställ städtjänst

Hos oss är dina önskemål som kund i fokus

 Vi städar som du vill, när du vill och så ofta som du vill.
Vi har 10 års erfarenhet av hemservice i 20 svenska städer.